Stockholmshems nya landmärke i Skärholmen

Nyhet

Detaljplanen för nyproduktionen av Stockholmshems nya landmärke i Skärholmen med arbetsplatser, lokaler för kulturverksamhet samt hyreslägenheter i Skärholmen har vunnit laga kraft. Ebab verkar som generalkonsult och genomför projektet genom Construction Management. 

Det nya Skärholmen formas

I Skärholmen planeras det för fullt för Skärholmens kommande landmärke. En byggnad på hela 21 våningar som ska innehållaarbetsplatser, kulturverksamheter och nya hyresrätter. Visionen är att byggnaden ska utgöra en symbol för det nya Skärholmen och kommer tillföra cirka 300 nya arbetsplatser och över 100 nya hyresbostäder vilket skapar goda förutsättningar för liv och rörelse över dygnets alla timmar.

Ebab verkar som generalkonsult i projektet och planerar för ett kommande Construction management (CM) projekt. Projektet har framtagna systemhandlingar och nu pågår förberedelser inför byggstarten som är planerad till sommaren 2020. Detaljplanen har vunnit laga kraft och i nästa steg träffas kommunfullmäktige för att fatta ett genomförandebeslut.

– Nu pågår arbete inför den planerade byggstarten till sommaren med upphandling av stomme och ledningsflytt. När genomförandebeslutet är taget kan vi börja skriva kontrakt, säger Robert Olsson, projektchef på Ebab.

Kontoret beräknas vara färdigt 2023

Huset byggs i suterräng med entréer i samtliga väderstreck. Alla lägenheter får balkonger och stora fönsterpartier för maximalt ljusinsläpp. Det byggs även ett flertal terrasser för de som bor och jobbar i huset. Det planeras för grönska och växtlighet som kommer klättra längs fasaden. Den slutliga gestaltningen av huset beslutas i bygglov men redan idag har en bygglovshandläggare tilldelats projektet vilket medför att myndighetsfrågor snabbt kan lösas.

– Det här är inte det första projektet vi utvecklar tillsammans med Stockholmshem och vi har som alltid en bra och tätt dialogen under hela resans gång. Det är också väldigt roligt med Stockholms stads engagemang i projektet. Torleif Falk, Stockholms stadsarkitekt, är delaktig i processen, fortsätter Robert Olsson.

Byggstarten planeras till hösten 2020 och huset beräknas vara helt klart 2023.

 

Bilder från arkitekt Söderberg Söderberg.