Ebab kartlägger byggnader och utvecklar processer genom LCA/klimatberäkningar

Nyhet


Ebab har utfört klimatberäkningar åt Stockholmshem i två pilotprojekt. Med dessa beräkningar kunde resultatet och processen av att utföra en klimatberäkning utvärderas. Stockholmshem har nu beslutat att genomföra klimatberäkningar på alla deras nyproduktioner.

LCA/klimatberäkningar är komplext och går att utföra på många sätt beroende på vilken data man använder eller vilka byggnadsdelar som är mest relevanta att titta på. Stockholmshem vill titta på fler byggnadsdelar än vad Miljöbyggnad gör i deras sista version till exempel. 
Just att utföra LCA:er av produkter är ingenting nytt, men att börja kartlägga byggnader och att praktiskt få igång en process för detta är inte så vanligt idag.

– När vi gör beräkningarna i detta skede handlar det om att lära oss för att senare ha kunskapen till att förbättra projekten – alltså att i tidiga skeden välja byggnadsmaterial som minskar vårt klimatavtryck. Vi lär oss så mycket om det här som är nytt för hela branschen.

Efter att vi genomfört dessa piloter har Stockholmshem beslutat att genomföra klimatberäkningar på alla deras nyproduktionsprojekt. Jag är stolt över att vi kommit igång och jag hoppas att vi kan få möjlighet att nå ut till fler kunder säger Tove Heslow på Ebab Miljö.

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ca 21% av Sveriges utsläpp, och då ingår inte påverkan utomlands. Då Sverige enligt klimatmålen ska ha 0 nettoutsläpp av växthusgaser 2045 så behöver branschen förändras. Ett lagförslag har tagits fram under 2018 där klimatdeklarationer föreslås bli ett krav från Boverket.

– Vissa länder har kommit längre och har ett mer standardiserat sätt för detta men eftersom vi inte har det i Sverige så är vi på Ebab extra stolta och glada övar att kunna vara med i utvecklingen och att driva på. Detta ökar också trycket på alla de leverantörer av material som även de måste förbättra sina produkter och få ner utsläppen. Kraven kommer att öka på dem att ta fram EPDer (Environmental Product Declaration) som visar på produktens klimatpåverkan avslutar Tove.

För att slippa lägga in allt manuellt i verktyget ”Byggsektorns miljöberäkningsverktyg” har Ebabs kalkylavdelning varit behjälpliga med utvecklingen av att kunna importera mängder data direkt ut kalkylverktyget MAP. Denna utveckling pågår fortfarande och Ebab hoppas snart kunna testa på nya projekt framöver.