Nyheter

Hans Rode och Bo Falk tar plats i Ebab Fastighetsutvecklings styrelse

Hans Rode och Bo Falk har valts in i Ebab Fastighetsutvecklings styrelse
och påbörjar sitt styrelsearbete under hösten

 

Hans Rode har, bl.a. under sin tid som kommunalråd för affärs- och industriroteln samt för plan- och byggroteln i Malmö stad på 70- och 80-talet, skaffat sig en gedigen kompetens kring arbetet inom stat och kommun. Hans har varit vägdirektör i dåvarande Vägverket samt generaldirektör för Statens Energiverk 1985-1991. Under de senaste åren har Hans haft ett antal statliga uppdrag kopplat till större samhällsbyggnadsprojekt i bl.a. Stockholmsregionen.

– Hans gedigna kunskap och erfarenhet från sitt arbete i Stockholmsregionen blir ett stort tillskott i vårt styrelsearbete. Hans erfarenhet kring governance ger oss dessutom ett kompetenstillskott i strategi och utvecklingsarbetet i bolaget. Vi är mycket glada över att ha Hans i vår styrelse, säger Kaarel Lehiste ordförande i Ebab Fastighetsutveckling AB.

Bo Falk har sin bakgrund i bl.a. Skanska Fastigheter och AP Fastigheter där han ansvarat för verksamheten i Tjeckien samt, på AP Fastigheter, för den kommersiella verksamheten i Uppsala. Bo var senare ansvarig för uppbyggnaden av European Fund Management (EFM) i Norden.

– Vi är mycket glada över att få in även Bo i vår styrelse. Bo har en stor erfarenhet som beställare av mer komplexa fastighetsutvecklingsprojekt men även gedigen kompetens kring Asset Management frågor, handel och transaktioner. Bos erfarenhet och kunskaper blir till nytta i bl.a. utvecklingen av nya affärsområden inom Ebab Fastighetsutveckling, fortsätter Kaarel.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab