Samverkan Hållbarhet – samverkan över gränserna

För att få förståelse för våra kunders behov inom hållbarhetsfrågor måste även vår egen organisation efterleva det vi förespråkar för våra kunder – vi föregår med gott exempel! Vi jobbar målmedvetet med hållbar utveckling inom samhällsbyggnad genom våra erbjudanden. Vi är lyhörda avseende vad våra kunder efterfrågar och är nytänkande via vår kompetensbredd i syfte att finna framtida långsiktiga lösningar. I alla projekt ska vi alltid erbjuda vår beställare ytterligare ett alternativ som är mer hållbart utifrån ekologiska eller sociala värden. På ett översiktligt plan arbetar vi med certifieringar av byggnader och stadsdelar som både inkluderar ekologiska och sociala samt ekonomiska aspekter.

Våra kunder gillar oss! Senaste undersökningen gav oss 8,7 poäng av 10.

Vi för en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, ägare, samarbetspartners och andra intressenter:

  • Vi är medlemmar i branschföreningen CM-Bolagen som vill lyfta branschen samt bidra med ansvarsfulla avtal och trygga samarbeten.
  • Vi är medlemmar i Byggvarubedömningen där vi arbetar för ett mer hållbart byggande.
  • Ebab var med när Business Arena etablerades, idag landets största mötesplats för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn.
  • Vi följer Global Compact och förbinder oss att följa de tio principerna.
  • Vi är en av många aktörer inom Fossilfritt Sverige, ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.
  • Som medlemmar i Klimatpakten samarbetar vi tillsammans med Stockholms stad, organisationer och andra företag för  minskad klimatpåverkan.
  • Vi är medlemmar i Nätverket för hållbart näringsliv som är en branschöverskridande mötesplats för företag och organisationer från hela Sverige som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv.