Nyheter

Ebab Syds projekt omnämns i Boverkets rapport

Boverket ger exempel på bra studentbostäder

Malmö Studenthus är gott exempel

Boverket har publicerat en rapport gällande moderna studentbostäder, ”Utforma för gemenskap – goda exempel för studentboende”. Här presenteras sju goda exempel på hur man kan bygga bra moderna studentbostäder och ett av dessa goda exempel är Malmö Studenthus där Ebab Syd har varit projekteringsledare och byggledare.

Så här står det i rapportens förord:
”Det är möjligt att bygga studentbostäder mindre än ordinarie bostäder genom att flytta ut vissa funktioner till gemensamma utrymmen. Det handlar om utrymme för samvaro, matlagning och måltider. Boken innehåller fakta och inspiration om just dessa gemensamhetsutrymmen för studenter.
Vi vill med sju exempel visa på olika sätt att utforma gemensamhetsutrymmena för samvaro, måltider och matlagning. Exemplen sträcker sig från stora studentbostadsområden för flera hundra studenter till det lilla korridorköket.”

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab