Nyheter

Ebab söker nya etableringar för Stora Sköndal

Ebab Fastighetsutveckling  AB har fått i uppdrag av Stiftelsen Stora Sköndal att söka lämpliga etableringar för nya äldre- och omsorgsboenden.

Grunden för uppdraget är att Stora Sköndal beslutat att utöka sin verksamhet och bedriva den även utanför stiftelsens befintliga anläggning i Sköndal.

”Vi har tagit fram en långsiktig utvecklingsstrategi som omfattar årliga nyetableringar av äldre- och omsorgsboenden, LSS-boenden och vårdverksamhet under en kommande 9 års period. Vi har tidigare erfarenhet från samarbete med Ebab, som har stor kunskap om vår verksamhet, varför valet att anlita Ebab var självklart” – säger Åsa Hallgren, Direktor för Stiftelsen Stora Sköndal

För Ebab kommer uppdraget att innebära en genomlysning av etableringsmöjligheter i första hand i Stockholms län. ”Vi uppvaktar både kommuner och fastighetsägare i vår kartläggning av möjliga etableringar” – säger Staffan Tilly, Affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling.

”I första skedet söker vi befintliga byggnader lämpliga för verksamheten eller byggrätter som kan ge möjlighet till en snabb produktionsstart. Enheterna kommer att vara mellan 3500-7000 kvm stora, beroende av marknadssituationen” – fortsätter Staffan

Om Ebab

Ebab är ett fristående konsultföretag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ebab arbetar med Affärs- och Fastighetsutveckling, Projektutveckling och Genomförande, Installations- och Miljöteknik. Ebab har ca 150 medarbetare och leder projekt med en volym om ca 3 mdkr. Några av våra många projekt är Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen, Nobis Hotell Stockholm på Norrmalmstorg, BB Sophia och Stockholms Sjukhems nya anläggning på Kungsholmen

Om Stiftelsen Stora Sköndal

Stora Sköndal är en idéburen organisation som bedriver diakonalt arbete genom bland annat äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri och seniorboende. Genom Ersta Sköndal högskola bedriver Stora Sköndal också utbildning och forskning. Att stödja särskilt utsatta människor och att som non-profit organisation återföra alla eventuella överskott tillbaka in i verksamheten är självklara aspekter av stiftelsens verksamhet.

___________________________________________________

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta

Staffan Tilly, Ebab Fastighetsutveckling AB, telefon 070 582 88 00 eller e-post staffan.tilly@ebab.se

Lennart Berg, Ebab Fastighetsutveckling AB, telefon 070 604 20 14, eller e-post lennart.berg@ebab.se

Åsa Hallgren, Direktor Stiftelsen Stora Sköndal, telefon 076 002 91 62 eller e-post asa.hallgren@storaskondal.se

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab