Ellinor – använder De 7 goda vanorna i alla sammanhang

Ellinor Olsson arbetar som hållbarhetschef på Ebab med frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Hon har, precis som alla medarbetare, gått ledarutvecklingsprogrammet De 7 goda vanorna och därefter utbildat sig till certifierad intern tränare. Nu utbildar hon medarbetare på Ebab att bli mer effektiva i sina liv genom att påverka och använda olika synsätt på situationer och med hjälp av vanorna hitta verktyg för att strukturera upp utmaningar, tankar och känslor på ett konkret och strukturerat sätt.

Hur kom du i kontakt med De 7 goda vanorna?

Jag fick möjlighet att gå en workshop i De 7 goda vanorna här på Ebab. Min kollega Katrin Dahlström var den som ledde workshopen och hon inspirerade mig att vidareutbilda mig som certifierad tränare via Franklin Covey. Jag har sedan genomfört workshops och repetitionsutbildningar sedan 2015.

Varför jobbar Ebab med De 7 goda vanorna?

Det har visat sig vara ett effektivt och bra ledarutvecklingsprogram som passar oss som konsultorganisation, där vi börjar med att leda oss själva, och därefter leder och samarbetar effektivt med andra. Vanorna speglar våra kärnvärden och är viktiga för vår kultur.

Hur tas arbetssättet emot av medarbetarna?

Vi får mycket positiv feedback på både utbildningsmaterialet och på det sättet som vi driver workshops och utbildar. Det betyder att det vi lär ut fastnar och att medarbetaren eller chefen lär sig nya saker om sig själv, sin samarbetsförmåga etc. De flesta ”nybakade” är mycket tacksamma för att de fått gå workshopen och ser att de har direkt nytta av den både i arbetet och privat.

Kan du berätta om en situation då du haft användning för De 7 goda vanorna?

En kollega berättade upprört om en situation som hade inträffat. Jag försökte då först att förstå, för att sedan bli förstådd. Min kollegas starka känslor avtog ganska snabbt när jag satte ord på känslorna, och vi kunde tillsammans prata om hur min kollega kunde tänka och agera för att vara proaktiv. Därefter pratade vi om olika lösningar ur ett vinna-vinna perspektiv för att kunna lösa situationen på bästa sätt. Vi hade nyttjat flera av vanorna.

Hur ser det fortsatta arbetet med De 7 goda vanorna på Ebab ut?

Vi kommer fortsätta erbjuda alla anställda workshops och repetitioner. Vi kommer också att börja arbeta mer digitalt med De 7 goda vanorna med hjälp av exempelvis filmer, app och i syfte att repetera själv på de områden där man vill vässa sin såg.

De 7 goda vanorna är en bok av den amerikanske författaren Stephen R. Covey. Boken har sålts i över 40 miljoner exemplar och getts ut på över 38 språk. I boken utvecklar författaren sin tes, att det finns sju grundläggande och tidlösa principer som all mänsklig verksamhet och alla kontakter mellan människor ytterst vilar på. Dessa 7 goda vanor är:

  • Var proaktiv

  • Börja med målet i sikte

  • Gör det viktigaste först

  • Tänk vinna/vinna

  • Försök först att förstå, sedan att bli förstådd

  • Skapa synergi

  • Vässa sågen