Nyheter

Äntligen dags att möta KTH-studenterna på Lava

Årets Lava-dag den 11 februari har samlat över 100 företag och organisationer – mer än dubbelt så många som tidigare år. Det är Sveriges största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion – Samhällsbyggnad.

– Vi hoppas få kontakt med många talanger som idag studerar på KTH med inriktning Samhällsbyggnad eller liknande byggriktning, säger Veronica Warneskog, rekryterare på Ebab. Vi erbjuder praktikplatser för personer som kan passa in i vår organisation. Det bör självklart vara någon som är framåt, drivande och intresserad av problemlösning. För den som ser helheter, tar initiativ och trivs att arbeta i team finns intressanta och spännande uppgifter i hela genomförandefasen, avslutar Veronica.

Ebab finns i Pianorummet i monter 112 på Kårhuset Nymble, Drottning Kristiinas väg 15-19.

Kontakta gärna Veronica Warneskog på tel. 070-931 23 64.

Titta i Lava-katalogen. På sidan 71 finns information om Ebab.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2018 Ebab AB

Ebab