Flerbostadshus på Kungsholmen

Genom Construction Management skapades en nybyggnad av 103 bostadsrättslägenheter samt fyra lokaler i Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm på uppdrag av Tobin Properties. Bostadshuset består av två huskroppar på elva respektive tolv våningar inklusive två våningsplan garage under markplan. Ebab ansvarade för projektering, upphandling, produktion och överlämnande av projektet. Läs mer om fördelarna med att arbeta i CM-projekt.

Byggnaden har en egen identitet i området och utformades med fokus på gröna vistelseytor och socio-ekologisk hållbarhet. Samtliga ytor togs om hand om och användes för att skapa upplevelser och rekreation så som gröna takterrasserna med både gemensamma och privata ytor för utevistelse, odling och umgänge. Med lokaler och verksamheter i entréplanet skapades ett levande stadsrum med ett varierat utbud mot gatan. Största utmaningen var logistiken eftersom det var ett innerstadsprojekt. Problemet löstes genom en bra dialog mellan parterna i projektet och en fungerande logistikplanering.