Nya hyresrätter och förskola i Vågdalen

I Hammarby Sjöstad har Stockholmshem utvecklat över 100 hyresrätter och en förskola. Ebab ansvarade för projektet genom ett lyckat Construction management-uppdrag. Totalt omfattar projektet 113 hyresrätter fördelade på fem trapphus, ett garage samt en förskola med fem avdelningar och ett storkök. Tidsplanen har hållits under hela projektet och den sista inflyttningen skedde i januari 2020.

Ebab kom in i projektet mitt under pågående systemprojektering och har därefter biträtt projekteringen, ansvarat för upphandlingar, produktionsplanering, kostnadsstyrning samt samordning av genomförandet.

Utmaningar som överkommits i projektet

Flerbostadshusen har totalt en BTA på 14 300 kvm, en BOA på 7 700 kvm och en LOA på 760 kvm. Själva byggområdet har delats med två andra aktörer; Bonava som uppfört bostadsrätter samt Stockholms Stad som uppför en ny sopsugsterminal samt utfört alla arbeten i gatumark.

De största utmaningarna i projektet har varit förutom den trånga arbetsplatsen, att samverka med de entreprenörer som har valt att köpa hela sitt genomförande av en UE. Det har ställt stora krav på platsledningen för att få önskad framdrift och rätt kvalitet vid överlämnande.

Projektet har projekterats för Miljöbyggnad Silver men har inte certifierats.