Renoveringsarbete av 144 balkonger

Ebab anlitades av Blomsterfonden för att renovera balkonger fördelade på fem punkthus i Liseberg i Älvsjö. Renoveringen innefattar 144 balkonger samt tillhörande pelare. Fastigheten är en av flera i Blomsterfondens fastighetsbestånd, och uppfördes i slutet av 1950-talet.

Projektet var en utförandeentreprenad där Ebab har varit med och tagit fram handlingar samt handlat upp konsulter och entreprenör. Ebabs organisation för projektet innefattade även KMA och Kontrollansvarig enligt PBL.