Seniorboende med ökad trygghet

I anslutning till Blomsterfondens befintliga seniorboenden i Liseberg, Älvsjö har fem punkthus på sex till nio våningar utvecklats till seniorlägenheter. Byggnaderna är i betongstomme med tillhörande garage och två stycken förbindelser. Bostäderna är moderna och anpassade efter de boendes behov.

Byggnader med trygga och moderna bostäder som möter behoven hos framtidens seniorer.

Totalt är det 137 lägenheter med en BTA på 12 500 kvm och en BOA på 7500 kvm. Byggnaderna uppfyller miljöklass Silver men är inte certifierade.

Ebabs var med i projektet från ax till limpa och verkade i tidiga skeden, program, projektering, genomförande och överlämnande genom omfattande konsultarbeten inom byggherrerådgivning, projekt- och byggledning, KA PBL, samt tjänster inom miljö, inköp och kalkyl. Byggnaderna stod klara för inflyttning år 2019.

Lästips: Detta gör en Kontrollansvarig enligt PBL