Seniorboenden med ökad trygghet

I anslutning till Blomsterfondens befintliga seniorboenden i Liseberg, Älvsjö har fem punkthus på sex till nio våningar utvecklats till seniorlägenheter. Byggnaderna är i betongstomme med tillhörande garage och två förbindelser. Bostäderna är moderna, trygga och anpassade efter de boendes behov.

Ebab med i hela processen – från start till mål

Totalt är det 137 lägenheter med en BTA på 12 500 kvm och en BOA på 7 500 kvm. Byggnaderna uppfyller Miljöbyggnad Silver men är inte certifierade.

Ebabs var med i projektet från ax till limpa och verkade i tidiga skeden, program, projektering, genomförande och överlämnande genom omfattande konsultarbeten inom byggherrerådgivning, projekt- och byggledning, KA PBL, samt tjänster inom miljö, inköp och kalkyl. Byggnaderna stod klara för inflyttning år 2019.