Hållbara levande studentbostäder

KTH Campus utgör en hållbar, levande och trygg del av staden, med egen identitet där delaktighet, välbefinnande, resurshushållning, ekologi, rörelse och innovation uppmuntras. Tillsammans med beställaren Akademiska Hus uppförde Ebab 234 nya studentlägenheter för 430 personer samt två lokaler – en total BTA på cirka 12 000 kvm. Arkitekterna är de högt ansedda arkitektkontoret Utopia.

Projektet består av två punkthus och tre lamellhus samt en enplans-byggnad. Lägenheterna består av 1-3 sovrum med ett gemensamt kök och vardagsrum. Fasaderna är i tegel för att harmoniera med alla de övriga tegelbyggnaderna på området. Byggnaderna är Miljöcertifierade Miljöbyggnad Silver.

Minutiös logistisk planering krävdes i projektet

Utmaningen i projektet var det faktum att alla projekt pågick samtidigt. Dessutom fanns många mycket vibrationskänsliga verksamheter på området, så minutiös logistisk planering krävdes för att lyckas. I projektet har Ebabs spetskompetenser inom projektledning, byggledning, projekteringsledning, miljö (inklusive exempelvis klimatberäkningar), kalkyl och inköp varit fördelaktiga.