Hållbara levande studentbostäder på KTH Campus skapas genom Construction Management.

KTH Campus är ett levande och hållbart Campus. Ebab har tillsammans med beställaren Akademiska Hus uppfört 234 nya studentlägenheter för 430 personer samt två lokaler. En total BTA på cirka 12 000 kvm.

Arkitekterna är de högt ansedda arkitektkontoret Utopia. Projektet består av 2 punkthus och 3 lamellhus samt en enplansbyggnad.  Lägenheterna består av 1-3 sovrum med ett gemensamt kök och vardagsrum. Fasaderna är i tegel för att harmoniera med alla de övriga tegelbyggnaderna på området. Byggnaderna är Miljöcertifierade Miljöbyggnad Silver.

Lästips: Klimatberäkningar för en bättre framtid

Minutiös logistisk planering krävdes i projektet.

Utmaningen i projektet var alla projekt som pågick samtidigt. Dessutom fanns många mycket vibrationskänsliga verksamheter på området. Minutiös logistisk planering krävdes för att lyckas.
I projektet har våra spetskompetenser; Projektledning, Byggledning, Projekteringsledning, Miljö, Kalkyl och Inköp varit delaktiga.

Campus utgör en hållbar, levande och trygg del av staden, med egen identitet där delaktighet, välbefinnande, resurshushållning, ekologi, rörelse och innovation uppmuntras.