Yttre renoveringar av Tekniska nämndhuset

Ebab hjälper fastighetskontoret att projektleda yttre arbeten med tak, fasad och mark på Tekniska nämndhuset.

I yttertaken har läckage skett och taken behöver läggas om, fasaderna behöver renoveras då tegel sitter loss och dräneringsarbete i mark behöver utföras.