Stockholms nya nav för forskare och studenter.

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 10 000 studenter och forskare. Ebabs CM-uppdrag omfattar nybyggnad av åtta flerbostadshus med totalt 1022 student- och forskarbostäder samt lokaler för kommersiell service. Projektet omfattas av lagen om offentlig upphandling och består av 28 delentreprenader.

Hållbarhet i fokus

Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant och är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citlylab. Projektes byggnader ska uppfylla krav i enlighet med miljöcertiferingsssytemet Miljöbyggnad 2.2 och uppnå minst nivå silver på byggnadsnivå.

Ebabs uppdrag består i att sätta upp en CM-organisation för projektet innehållandes följande roller: Ombud, uppdragsansvarig, projektchef, projekteringsledare, projektingenjör, inköpare (inköp enl. LOU), kalkylator, miljösamordnare, KMA, produktionschef, produktionsledare och installationssamordnare.

Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant och är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citlylab.