Miljöinventering Miljöinventering av byggnader med en erfaren miljöinventerare