Moderna seniorbostäder med bevarade detaljer

Ebab har projekterat åtta nya seniorbostäder om totalt 600 kvm samt genomfört ombyggnationen som ett Construction Management-projekt. I renoveringen har man bevarat och restaurerat den antikvarisk värdefulla byggnaden. Lägenheterna är moderna men med bevarade kakelugnar och andra tidsenliga detaljer.

Ebabs energi och miljöavdelning har hjälpt till med miljösamordning, gjort miljöinventering, upprättat miljöplan, projektering och produktion, samt genomfört uppföljning under produktion i form av miljörevision. Lägenheterna stod redo för sina hyresgäster i maj 2018.

Ebab har genomfört flera projekt inom vård och omsorg. Läs mer om våra vård- och sjukhusprojekt.