Miljöcertifierade bostadshus ger en bättre boendemiljö

I Stocksund har Ebab utvecklat 36 klimatsmarta lägenheter med välplanerat arkitektur. Patriam Stocksund är uppförd enligt kraven för Miljöbyggnad vilket innebär att alla byggvaror är kontrollerade utifrån skadliga kemikalier. Varje lägenhet har därmed rätt mängd dagsljus, en god ljudmiljö och en behaglig innetemperatur både på sommaren och vintern. Genom en smart energiplanering blir energianvändningen även jämn och låg. Det symboliserar en genomtänkt modern fastighet med fokus på hållbarhet.

Construction Management ger flexibilitet och trygghet

Ebabs leverans omfattar planering, kalkylering, projekteringsledning, upphandling, genomförande, miljösamordning och ett överlämnande. Uppdraget var omfattande men visar på den kompetens som finns under ett och samma tak på Ebab och lyfter fördelarna med att arbeta i CM-projekt.