Miljöcertifierade bostadshus ger en bättre boendemiljö.

I Stocksunds har Ebab utvecklat 36 lägenheter med en arkitektur som smälter in i den befintliga bebyggelsen och som anpassas för att vara klimatsmarta.
Patriam Stocksund är uppförd enligt kraven för Miljöbyggnad. Det innebär att alla byggvaror är kontrollerade utifrån skadliga kemikalier. Varje lägenhet rätt mängd dagsljus, en god ljudmiljö och en behaglig innetemperatur både på sommaren och vintern.
Genom en smart energiplanering blir energianvändningen jämn och låg. Det symboliserar en genomtänkt modern fastighet med fokus på hållbarhet.

Lästips: 5 tydliga fördelar med att arbeta i CM-projekt

Construction Management ger flexibilitet och trygghet.

Ebabs leverans omfattar planering, kalkylering, projekteringsledning, upphandling, genomförande, miljösamordning och ett överlämnande. Det visar på den kompetens som finns under ett och samma tak på Ebab.

Uppdraget var omfattande och visar på den kompetens som finns under ett och samma tak på Ebab.