Ombyggnad av storkök och ventilationssystem

I Östbergaskolan i Älvsjö ansvarade Ebab för ombyggnaden av skolans storkök och matsal samt renoveringen av ventilationen. I en totalentreprenad medverkade Ebab i projekterings-, produktions- och överlämnandeskedet som Kontrollansvarig enligt PBL.

”I det här uppdraget jobbade Ebab åt Stockholms stad med att se till att bygglagstiftningen efterföljdes. Kontrollansvarig enligt PBL, som kräver en certifiering, har bland annat som uppgift att sammanställa en kontrollplan och se till att den efterlevs. Under byggprocessen var vi med på besiktningar, arbetsplatsbesök och följde upp entreprenörernas egenkontroller”, säger byggprojektledare Hans Olsson.

ROT-projektet genomfördes från mars 2017 till mars 2019 med en storlek på 500 kvm och SISAB som beställare.