Ombyggnad av storkök och ventilationssystem

I Östbergaskolan i Älvsjö ansvarade Ebab för ombyggnaden av skolans storkök och matsal samt renoveringen av ventilationen. I en totalentreprenad medverkade Ebab i projekterings-, produktions- och överlämnandeskedet som Kontrollansvarig enligt PBL.

Projektet startade mars 2017 och färdigställdes mars 2019.

Lästips: Att välja långsiktig leverantör