Social hållbarhet i fokus när framtidens städer utvecklas

Nyhet


Gröna tak, solpaneler, energieffektiva klimatskal och trämaterial. Många efterfrågar klimatsmarta bostäder och allt fler företag inser att de måste arbeta proaktivt för att nå högt uppsatta hållbarhetsmål. Fastighetsutvecklarna Ebab ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete, och vill visa vägen för andra, bland annat genom Stora Sköndal där social hållbarhet är huvudfokus.

Ett av de största utvecklingsområdena i Stockholm just nu är området Stora Sköndal. Här planeras det för upp emot 4500 nya bostäder och 1500 arbetstillfällen i framtiden i en inkluderande och urban miljö. Planering pågår för att starta nästa deletapp inom området och beslut om att starta planarbetet kan komma att fattas redan innan årsskiftet.

Hållbar stadsutveckling efterfrågas på marknaden, både utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Många bygg- och fastighetsutvecklingsföretag inser också vikten av att tänka på helheten – från att ha fokuserat på att till exempel göra klimatsmarta val av material väger nu allt fler in sociala perspektiv för att minska segregation och utanförskap. Ebab har de senaste åren satsat mycket på hållbarhetsfrågor och projektet i Stora Sköndal är ett av deras största hittills, där alla hållbarhetsaspekter har tagits i beaktning. Thomas Järlö, affärs- och fastighetsutvecklare på Ebab, har arbetat med projektet sedan 2013 och menar att det viktigaste när man utvecklar en hållbar stadsdel är att omvärldsbevaka och följa de senaste trenderna men även att försöka förutse kommande generationers framtida behov.

– Ska du utveckla en hållbar stad, på alla plan, måste du försöka förstå vad det är som driver utvecklingen och vad som komma skall. På Ebab planerar vi för dagens behov utan att planera bort framtida möjligheter. Stadsutveckling är och ska vara dynamisk där vi måste vara lyhörda, flexibla och förändringsbenägna. Att bygga en helt ny stadsdel tar lång tid, och det kan hända mycket under projektets gång, därför måste man följa omgivningen och inte låsa sig inom förutbestämda ramar, fortsätter Thomas Järlö.

Fokus på social hållbarhet

Att välja miljövänliga material, ta fram smarta energilösningar och installera modern utrustning för källsortering är alla exempel på hur man kan minska klimatpåverkan vid stadsutveckling. För att åstadkomma social hållbarhet behöver man tillgängliggöra funktioner och resurser som på sikt kan bidra till ett öppnare samhälle. En socialt hållbar stad är inkluderande och ska ge plats åt många. Det handlar även om att tänka såväl globalt som lokalt i alla frågor. Allt ifrån hur man i stort kan bidra till och påverka de mål som finns enligt agenda 2030 och FN:s 17 globala mål, ned till en enskild lokal tillämpning i en byggnad eller ett kvarter.

– Genom att till exempel planera med variation och för olika typer av boendeformer och verksamheter kan vi skapa nya möjligheter och dela funktioner som alla får tillgång till. Bostäder ska även finnas till en överkomlig kostnad och ett hållbart sätt att transportera sig ska främjas. Fler funktioner i ett samhälle skapar en trygghet och låter fler delta i en social samvaro, säger Thomas Järlö.

2013 blev Ebab delaktig i projektet Stora Sköndal och har sedan dess arbetat tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal för att planera och bygga upp den nya stadsdelen. Förutom att bygga tusentals nya, klimatsmarta och hållbara bostäder planeras området landa i en levande och modern stadsdel som byggts fram utifrån flera hållbarhetsperspektiv.

– Visionen är att Stora Sköndal ska vara ett område där Greta Thunberg kommer att vilja bo, men också att det ska vara ett tillåtande och inkluderande område. Vi vill skapa möjligheter för alla att vistas utomhus i vår fina miljö, genom att skapa attraktiva grönområden för många, och såklart värna om att behålla den genom att arbeta långsiktigt och klimatsmart, avslutar Åsa Andersson, direktor för Stiftelsen Stora Sköndal.

Ebab förvandlar idéer till en bättre verklighet. Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning. För oss är det ett självklart mål är att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.

Ebab sysselsätter närmare 250 människor och verkar främst i Storstockholm.