Så blev Ebab en nationellt ledande aktör inom hållbarhet

Nyhet


I början av april släpptes Ebabs allra första hållbarhetsrapport, som en del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Ebab vill visa vägen för liknande företag i branschen och blev nyligen i en benchmarkingrapport rankad som ledande aktör inom hållbarhet.
– Det är självklart för oss att genom den breda kompetens vi besitter också ska hjälpa samhället att visa hur man agerar, säger Ellinor Olsson, hållbarhetschef Ebab.

Ebab är ett av Stockholms största, fristående konsultbolag inom projekt- och fastighetsutveckling. De har funnits i över 35 år och hjälper kunder med hållbara lösningar för att utveckla stad, fastighet eller projekt. Det största dotterbolaget, Ebab i Stockholm, har länge arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor och är sedan 2013 ISO-certifierat för miljö. 2015 byttes fokus från miljö till hållbarhet och Ebab började även arbeta utifrån sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter med utgångspunkt från UN Global Compact.
– Vi utgår från FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Utifrån dem har vi, genom en fastställd process, kartlagt nulägen, identifierat våra väsentliga aspekter, genomfört en påverkansanalys, satt upp mål, styrt och aktivt arbetat mot att bli ett än mer hållbart bolag. Stor framgång för oss har också varit en mycket engagerad ledning, säger Ellinor Olsson.

Ny hållbarhetsrapport visar vägen
Som en del av Ebabs långsiktiga hållbarhetsarbete släpper de nu för första gången en hållbarhetsrapport. Rapporten är en första del av fler som kommer under 2019, som ska visa på vad Ebab gör, deras resa och målsättningar. De vill bland annat utveckla sina hållbara tjänster och arbeta tillsammans med kunderna för att kunna bidra till samhällsutvecklingen. Rapporten är ett resultat av samarbetet med Ethos International, där de tillsammans identifierade de väsentliga aspekter som de nu kommer att arbeta vidare med. Ellinor Olsson är mycket stolt över det hållbarhetsarbete Ebab gör och de resultat de hittills har uppnått.
– Under 2018 satsade vi bland annat på att stärka säkerhetskulturen på byggarbetsplatser. Vi har också valt att göra ett flertal donationer i enlighet med våra donationskriterier. Dessutom har vi kunnat paketera 25 hållbara tjänster, som alla är både breda och djupa. Ebab är en part dit kunder kan vända sig då de vill jobba mer med hållbarhet, säger Ellinor Olsson.

Ebab har nyligen flyttat in i lokaler som siktar mot BREEAM Very Good-certifiering och de arbetar löpande med att digitalisera sig för att bli mer effektiva och minska pappersförbrukningen. Allt på företaget görs med hållbarhet i åtanke, och de strävar efter att bli ännu bättre.
– För mig personligen är hållbarhet en hjärtefråga, att få arbeta med något som hjärtat klappar lite extra för och som gör skillnad. Jag vill vara med och skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommande generationer. Ebab ligger verkligen i framkant, med otroligt engagerade medarbetare och kunder. Jag ser fram emot våra kommande hållbarhetssatsningar, avslutar Ellinor Olsson.

I nästa rapport, som släpps efter sommaren, beskrivs Ebabs hållbara erbjudande mer ingående och det ges exempel på uppdrag och projekt som tydligt speglar företagets unikitet.