Ebab släpper ny hållbarhetsrapport

Nyhet


Nu släpper Ebab den andra delen av sin hållbarhetsrapport – ”Från idé till en bättre verklighet”. I den vill företaget visa på hur de har blivit en nationell ledande aktör inom området genom att ge konkreta exempel på hållbara projekt.

– Vi har lyckats positionera oss inom hållbarhet genom hela byggprocessen och vi ser att allt fler anlitar oss för att få hjälp med strategisk hållbarhetsrådgivning, säger Ellinor Olsson, hållbarhetschef Ebab.

Ebabs första hållbarhetsrapport som släpptes i våras innehöll en översikt av hur företaget arbetar med olika hållbarhetsfrågor, framför allt internt. Nu släpps den andra delen där läsarna får en djupdykning i Ebabs olika projekt som har hållbarhet som huvudfokus. Idag står ämnet högt på agendan hos många företag, men en del har fortfarande olika syn på vad det faktiskt innebär. Ebab vill, både genom sitt dagliga arbete och med hållbarhetsrapporten, visa vägen för andra och vidga vyerna kring hållbarhet genom alla led i en organisation. Sedan 2015 har Ebab arbetat med en styrningsmodell för hållbarhet och erbjuder hållbarhetstjänster åt fastighetsutvecklare och fastighetsägare. I den nya rapporten har Ebab valt att lyfta fyra delmål utifrån FN:s 17 globala mål för hållbarhet. Ebab vill bidra till att skapa säkra bostäder till överkomlig kostnad, minska städers miljöpåverkan, skapa inkluderande och hållbar urbanisering samt skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.

– Ebab har över 35 års erfarenhet och förstår hållbarhet samt kan fastighets- och byggbranschen. Intresset för hållbarhet har alltid funnits internt och det är roligt att se att allt fler, både kunder, leverantörer och andra företag, får upp ögonen för hur vi jobbar och vill veta mer. Allt förbättringsarbete måste fungera i praktiken och vi vet hur man går till väga. Det är väldigt inspirerande och engagerande att andra ser oss som en förebild när det kommer till hållbarhet, säger Ellinor Olsson.

Projekt Stora Sköndal visar vägen
I rapporten visar Ebab på hur de arbetar med hållbarhet i praktiken. Ett exempel är Stora Sköndal, som är ett av Stockholms största utvecklingsområden just nu och Ebabs hittills mest omfattande projekt. Här bygger man för framtiden, med social hållbarhet i fokus. Anna-Maja Jöhnemark, hållbarhetsstrateg på Ebab, har arbetat intensivt med projektet och menar att det vilar ett stort ansvar på alla företag idag när det kommer till hållbarhet, men framför allt på de som utvecklar nya städer.

– Vi lever i en föränderlig värld och vi i västländerna måste ta vårt ansvar för att säkerställa att vi inte gör avkall på nästa generations framtid. Projektet i Stora Sköndal är väldigt viktigt, här tänker vi på hållbarhet i alla led, från att planera integrering av stadsodlingar, titta på lösningar för att omvandla avfall till biogas och bevara viktiga grönområden, till att skapa öppna rum för alla. Social hållbarhet blir allt viktigare för att öka jämställdheten och minska segregation. För att verkligen bidra till en bättre värld måste vi tänka globalt och agera lokalt, och jag vill att Stora Sköndal ska vara en förebild för globalt lärande i hållbar stadsutveckling, avslutar Anna-Maja Jöhnemark.