Innerstadsprojekt på bästa läge

Ett innerstadskvarter byggs om för restauranger, handel och bostäder intill Stureplan. Här ansvara Ebab för projekt, projekterings och byggledning samt miljösamordning av ombyggnaden. Planering och produktion med kvarvarande hyresgäster och en utveckling av fastigheten med nya ytor och ökade värden.

Projektet är certifierat Miljö Bream in Use.

Att utveckla och bygga på centrala lägen kräver stor planering för logistik.