Fotografiska

En av världens största samlingsplatser för fotografi med 500.000 besökare per år.

Landmärke i Stockholm

Exteriör

Fastigheten Stora Tullhuset byggdes i jugendstil i början av 1900-talet, Som industribyggnad uppfördes den i rött murtegel, med utsmyckningar i sandsten och granit. Fasaden är K-märkt.

Vinnare av ROT-pris

Stockholms Byggmästareförening

Ombyggnaden har innehållit utmaningar som krävt ett kreativt tänkande och en dynamisk projektgrupp. En av lösningarna var t.ex. försiktig sprängning med svartkrut och speciella lösningar för bergvärmeinstallationen.

Constuction Management skapade flexibilitet

Genomförandemetod

En passande genomförandeform var CM eftersom man visste att det skulle bli mindre eller större förändringar under arbetets gång. Eftersom en av hyresgästerna hoppade av i sista stund kunde beställaren styra om och minska kostnaderna.

Trivsamma ytor för umgänge

Invändigt är utställningsytor ca: 4500 m2 och resterande ytor lika stora som består av kontor och restaurangverksamhet. Övriga ytor är installationsutrymmen, förråd med mera.

Rätt beslutsunderlag genom hela processen

Kalkylering

Genom teknisk inventering till nulägesrapporten, kalkyler på idéskisser, utvärdering av tekniska lösningar samt kalkylerad produktionskostnad lades grunden till budgeten. Därefter kalkylerades programförändringar och kostnadsberäkningar för ändrings- och tilläggsarbeten.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab