Robert – projektchefen som bygger relationer

Robert Olsson har jobbat på Ebab sedan början av 2016. Han har lång erfarenhet som projektledare och projektchef. Att börja på Ebab var ett naturligt steg i hans karriär och ett beslut han inte ångrat en sekund. På Ebab jobbar han med flera större projekt där hans sinne för att bygga relationer mellan medarbetare och beställare kommer till sin rätt.

Varför började du på Ebab?

Jag jobbade på ett mindre projektledningsföretag där vi i flera projekt var underkonsulter till Ebab. Jag fick då en väldigt positiv bild av Ebab och de som jobbade där. När jag sedan var redo för en nystart i livet så var det ett självklart beslut att gå över till Ebab. Det som lockade var att få jobba med stora projekt i ett större sammanhang. På Ebab, som har många stora och intressanta kunder, har jag fått möjlighet att jobba med större projekt i flera olika roller.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Just nu medverkar jag i och planerar flera projekt i tidiga skeden. Det är möten med beställare, kommunen, planhandläggare och konsulter. Jag bygger upp projektorganisationer där det gäller att bemanna projekten med rätt personer, de ska dels passa för projektet och dels jobba bra tillsammans.

Vilka utmaningar finns det i din roll?

Det är en utmaning att sätta ihop en projektorganisation. Jag vill att alla i organisationen ska tycka att projektet är intressant och lärorikt – locka fram det lilla extra som varje medarbetare har. Speciellt roligt blir det när man jobbar med nyanställda. Det gäller att ta vara på deras entusiasm när de kommer till en ny arbetsplats. Ofta får de upp ögonen för vad de vill göra och utvecklas inom under sina första projekt.

I projekt är det en utmaning att få allt att falla på plats, hålla budgeten och tidplanen, samt bygga relationer och förtroende hos beställare.

Berätta om ett spännande projekt!

Vi håller på och planerar Stockholmhems nya kontor i Skärholmens centrum. En byggnad med över 20 våningar. Kontoret i den nedre delen, med inriktning träbyggnad, ska vara en modern arbetsplats som är stimulerande för de som arbetar där. Ovanpå kontorsdelen planerar vi för cirka 100 attraktiva lägenheter. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Vi tror att byggnaden kommer tillföra mer liv och rörelse till platsen som vi blivit anvisade som idag är ganska ödslig och tråkig. Det är spännande att jobba med ett projekt där man fokuserar på människan och dess miljö.