Lukas – från praktikant till anställd energispecialist

Lukas Lindstedt studerar på KYH och har gjort två praktikperioder på Ebab. Från 1 juni 2018 kommer han börja arbeta heltid som energispecialist på företaget, en roll som han tycker är väldigt intressant och framförallt behövd i branschen.

Berätta lite om dig själv

Jag har ett stort naturintresse och tillbringar mycket tid på lantstället i Dalarna. I Stockholm bor jag tillsammans med min tjej och vår hund. Jag är uppvuxen i Tyresö och har tidigare jobbat på min fars byggföretag där jag bland annat dränerade grunder. Jag har även varit färskvaruchef på Coop.

För två år sedan började jag utbilda mig till energispecialist på KYH. När jag såg utbildningen kände jag direkt att den passar mig eftersom jag har ett stort intresse för just energi, och för att jag tror att det är något som behövs och ger bra jobb i framtiden.

Hur kom du i kontakt med Ebab?

Det var via LinkedIn som jag fick kontakt med Mattias von Malmborg och sedan följde några intervjuer med bland annat Veronica Warneskog. Jag hade lite koll på Ebab sedan tidigare och kände att det fanns många möjligheter i företaget.

Hur ser en ”vanlig” dag på Ebab ut för dig?

Det är många mindre möten med mina närmsta kollegor där vi tar fram planering och marknadsföring till olika typer av event. Sen jobbar jag mycket med energiberäkningar och dagsljusberäkningar. Just nu gör vi ett projekt med Haninge bostäder där jag jobbar med energikartläggning och energideklarationer. Jag kommer även jobba lite som beställarstöd för upphandlingar.

Berätta om ett spännande projekt, vad betyder det för dig?

Haninge bostäder är ett spännande projekt, det är även det största projektet som jag jobbar med just nu. I projektet får jag komma ut och praktisera den kunskap jag har, och jag har även en stor möjlighet att kunna påverka. Det är ett kul och spännande projekt där vi skapar något bra för både företaget och miljön, och där jag verkligen känner att vi bidrar till något bra.

På vilket sätt bidrar Ebab till att utveckla samhället till det bättre?

Alla på Ebab bidrar med sin unika kunskap och det skapar ett stort engagemang och nytänkande i företaget, vilket också bidrar till bra saker i samhället.