Stockholmshems nya huvudkontor i Skärholmen

I Skärholmen skapas Stockholmshems nya huvudkontor och nya hyresrätter utvecklas. Byggnaden på över 20 våningar kommer att bli ett nytt landmärke i Skärholmen och visionen är att byggnaden ska utgöra en symbol för det ”nya” Skärholmen. Den nya bebyggelsen tillför cirka 300 nya arbetsplatser och 100 nya hyresbostäder vilket skapar förutsättningar för liv över dygnets alla timmar.

Ebab är generalkonsult i projektet och planerar för ett kommande Construction management (CM) projekt. Två kalkyler har hittills upprättats för att säkerställa projektet ekonomiskt.

Bild från arkitekt Söderberg Söderberg.

Arbetsplatser och bostäder kommer tillföras till den del av centrum som idag kan upplevas som folktom och otrygg för att skapa liv över dygnets alla timmar