Fortsatt förtroende för Ebab att utveckla Stora Sköndals nya stadsdel – nästa steg i utvecklingen påbörjas

Nyhet

 

 

 

 

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat om stadsutvecklingsplanen för området Framtidens Stora Sköndal. Beslutet är en milstolpe i projektet. Ebab har sedan starten arbetat med att planera och realisera denna unika möjlighet för Stora Sköndal och för Stockholmarna att få en ny urban, innovativ och socialt hållbar stadsdel med stora natur-, kultur- och vattennära kvalitéer. Ebab har som samarbetspartner nu fått uppdrag att fortsätta utvecklingen av nästa etapp inom området. Markägare och beställare är Stora Sköndal Framtidsutveckling.

 

Staden tillsammans med Stora Sköndal Framtidsutveckling och Ebab Fastighetsutveckling kommer fortsatt ha ett nära samarbete kring planering och utveckling av nästa etapp. Första steget i att förverkliga den ny stadsdelen togs redan efter beslut om den första etappen Magnoliatomten där bostäder och verksamhetslokaler nu byggs samt genom att skapa en utflyktsdestination runt kulturbyggnaden Kristinahuset med park och brygganläggning.När nästa etapp nu planeras finns en hög ambitionsnivå avseende framtidens innovativa och hållbara stadsplanering. I etappen skapas nya bostäder, ny förskola, ny grundskola och ett innovativt M-Hus. Här får alla aktörer som deltager en chans att visa vilka fina möjligheter det finns att utveckla framtidens klimatsmarta och hållbara bostäder samt lokaler i ett urbant läge bara 10–15 min från centrala Stockholm.

 

– Ebab är väldigt glada för Stora Sköndals beslut att fortsätta vårt samarbete. Vår styrka ligger i att vi har en stor samlad kompetens kring stadsutveckling, gestaltning och hållbart byggande. Program Stora Sköndal visar vilken stor potential området har. Tillsammans med Stora Sköndals fina verksamheter bidrar detta till och borgar för att nå vår gemensamma vision om stadsbyggande i Stora Sköndal, säger Thomas Järlö, affärsutvecklare för Ebab Fastighetsutveckling.

 

– Genom att utveckla en stor del viktiga samhällsfunktioner i nästkommande etapp tillsammans med bostäderna bidrar det till att skapa en levande stadsmiljö samt att tidigt etablera både arbetsplatser samt viktiga funktioner som måste finnas i närområdet för att skapa en mer hållbar livsstil. Dessa funktioner bidrar även starkt till vårt mål om social hållbarhet och ger oss en möjlighet att utveckla vår egen verksamhet, säger Åsa Andersson, VD för Stiftelsen Stora Sköndal.

 

Kontakt Stiftelsen Stora Sköndal
Lena Hjälmrud, Marknads- och kommunikationschef, 08-400 291 60, lena.hjalmrud@storaskondal.se
Isabel Drewert, 0708 11 72 18, isabel.drewert@storaskondal.se

 

Kontakt Ebab
FastighetsutvecklingThomas Järlö, Affärsutvecklare, 0708 34 30 79, thomas.jarlo@ebab.se
Elizabeth Windisch, Marknads- och kommunikationschef, 076 766 02 28, elizabeth.windisch@ebab.se