Stora Sköndal

Utveckling av 4 000-6 000 bostäder i unikt område i Stockholm vid Drevvikens vatten.

Hållbar stadsutveckling

Nytt område i Stockholm utvecklas

Visionen är att erbjuda 4000-6000 bostäder, med stadsnära service och arbetsplatser för 2000-3000 personer. Stadsdelen ska integreras med redan etablerade verksamheter som förskolor, vård- och omsorgsboende och högskola.

Pressmeddelande

"En ännu mer levande stadsdel"

Åsa Hallgren, Stora Sköndals direktor säger: – Vi vill kunna erbjuda fler människor att bo i det här fantastiska området, och samtidigt skapa ett ännu mer levande stadsdel. Vi vill också kunna utöka våra verksamheter, som äldreboende, boende för ensamkommande flyktingbarn, och boende för personer med behov av extra stöd.

Omfattande utveckling

Unikt samarbete

Thomas Järlö, ansvarig affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling: – Det är unikt att en markägare, som inte är en kommun, i ett så stadsnära läge, avser att utveckla en hel stadsdel. Foto: Anita Olsson

Strategisk rådgivare

Försäljning av borätter

Ebab har stora uppdrag åt Stiftelsen Stora Sköndal. Dels som projektledare för det omfattande planarbete som pågår för det ca 75 ha stora markområdet och dels som stiftelsens strategiska rådgivare vid försäljningen av första etappen. Försäljningen omfattar byggrätter för ca 280 bostäder, ett vård- och omsorgsboende för äldre, ett LSS-boende och verksamhetslokaler.

Pressmeddelande

Magnoliatomten

Grönt ljus för detaljplanen i den första etappen

I den första etappen ska omkring 300 bostäder varav ca 70 st med hyresrätt samt kommersiella lokaler, ett äldreboende med 72 platser samt ett gruppboende om 6 bostäder uppföras.

Perspektiv Magnoliatomten

Storasköndalsvägen mot öster

Våren 2018 börjar odlingarna

Växthuset på Stora Sköndal

Ett nytt växhus byggs så att traditionen med odling av blommor och grönsaker kan drivas vidare. Meningsfull syselsättning kommer erbjudas till de som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Äntligen byggstart

7 december 2017

Ebabs fastighetsutvecklare Thomas Järlö och Stora Sköndals vd Christer von Essen är båda nöjda att den första detaljplanen för Magnoliatomten har fått godkänt

Byggstarten görs med ett spektakulärt grävartag.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab