Stora Sköndal

Utveckling av 4 000-6 000 bostäder i unikt område i Stockholm vid Drevvikens vatten.

Hållbar stadsutveckling

Nytt område i Stockholm utvecklas

Visionen är att erbjuda 4000-6000 bostäder, med stadsnära service och arbetsplatser för 2000-3000 personer. Stadsdelen ska integreras med redan etablerade verksamheter som förskolor, vård- och omsorgsboende och högskola.

Pressmeddelande

"En ännu mer levande stadsdel"

Åsa Hallgren, Stora Sköndals direktor säger: – Vi vill kunna erbjuda fler människor att bo i det här fantastiska området, och samtidigt skapa ett ännu mer levande stadsdel. Vi vill också kunna utöka våra verksamheter, som äldreboende, boende för ensamkommande flyktingbarn, och boende för personer med behov av extra stöd.

Omfattande utveckling

Unikt samarbete

Thomas Järlö, ansvarig affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling: – Det är unikt att en markägare, som inte är en kommun, i ett så stadsnära läge, avser att utveckla en hel stadsdel. Foto: Anita Olsson

Strategisk rådgivare

Försäljning av borätter

Ebab har stora uppdrag åt Stiftelsen Stora Sköndal. Dels som projektledare för det omfattande planarbete som pågår för det ca 75 ha stora markområdet och dels som stiftelsens strategiska rådgivare vid försäljningen av första etappen. Försäljningen omfattar byggrätter för ca 280 bostäder, ett vård- och omsorgsboende för äldre, ett LSS-boende och verksamhetslokaler.

Pressmeddelande

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab