Ett hållbart möte

Helen & Hard och Ebab träffades första gången i projektet Yllefabriken i Norrköping. Ebab var projektledare för framtagandet av en ny detaljplan. Helen & Hard utsågs till arkitekt i de tidiga skedet, efter att ha genomfört ett parallellt uppdrag på uppdrag av Gamlebro (beställare) och Norrköpings kommun.

Yllefabriken

Visionen är att de nya byggnaderna ska harmoniera med den gamla delen av Yllefabriken och ta vara på kvalitéerna av att ligga nära Strömmen. Resultatet blir en högre byggnad på 16 våningar och en lägre på 6 våningar. Här planeras det för 50 lägenheter. Ovanpå utloppet, från ett kraftverk högre upp i Strömmen, planeras en profilbyggnad i trä och mycket glas. Här utnyttjas en av fördelarna med trä som stommaterial – den låga vikten. Som planerna ser ut i dag kommer lågdelen och profilbyggnaden att byggas med stomme av trä. Ett alternativ som studeras är att utrusta bostäderna med boendesprinkler, något som gör det möjligt att lyfta fram ytterligare en av träets fördelar – synligt trä är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Yllefabriken – starten för Träkontoret.

Kompetens och erfarenhet

I Sverige finns ett fåtal kommersiella projekt med stomme i trä. I andra länder, som i Norge, finns ett flertal bra exempel på hur man kan utnyttja träets många fördelar i kommersiella byggnader. Helen & Hard har varit verksamma i Norge i över 20 år och specialiserat sig byggnader i trä. Man har ett långsiktigt och djupt samarbete med den välkända konstruktören Herrman Blumer på Création Holz i Schweiz.

Ebab Fastighetsutveckling är specialiserade på de tidiga skedena inom hållbar stads- och fastighetsutveckling och inom skedet förprojektering. De ekologiska hållbarhetsaspekterna kompletteras därmed med både de sociala- och ekonomiska aspekterna för att nå en hållbar lösning i alla avseenden. Ebab Fastighetsutveckling hanterar även de krav som BBR ställer på träbyggnader precis som på andra konstruktioner.

Vårt erbjudande

Affärsutveckling / Idéer
• Deltagande i arkitekttävlingar och parallella uppdrag
• Mål- och visionsbeskrivningar
• Volym- och förstudier
• Konceptutveckling

Detaljplan
• Projektledning av detaljplaner där trästomme är ett skarpt alternativ
• Arkitektuppdrag under detaljplaneskedet
• Energibalansberäkningar
• Dagsljusstudier
• Miljöcertifiering
• Hållbarhetsstrategi

Förprojektering
• Förstudie av projektet inklusive arkitektuppdraget
• Programhandling
• Ramhandling / Systemhandling
• Upphandling

Projektering och genomförande
• Arkitektuppdraget under projektering och genomförande
• Miljöcertifiering
• Byggherreombud under genomförandet
• Bygg och projektledning
• Genomförande på CM

Kontakta oss så berättar vi mer eller planerar in ett första möte


 

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab