Varje projekt är unikt

I dag pågår en form av konkurrens mellan de som förespråkar stomme av trä och de som förespråkar stomme av betong/stål. Vi tror istället att varje projekt är unikt – traditionella stommar har sina fördelar och trästommar har sina fördelar. Vad vi har lärt oss genom åren är att, innan valet är gjort, måste planerings- och projekteringsarbetet bedrivas på så sätt att ett planprogram eller en detaljplan inte begränsar valet av stomsystem i för tidigt skede. Vi på Träkontoret förordar valet av trä till stommen om träets fördelar överväger eller om stomsystemet inte är avgörande för projektet – detta, i första hand, för att trä är ett mer hållbart alternativ.

Träpaviljong på V&A Museum, London – ett projekt av Helen & Hard.

Bra för hälsan och vårt välbefinnande

Trä har en unik förmåga att påverka vår hälsa och välbefinnande. Det är träets unika sammansättning och därmed egenskaper som ger dessa mervärden. Linköpings Universitet har deltagit i en stor internationell studie som vetenskapligt bevisar ”trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vårt välbefinnande”.

Det viktiga här är att exponera träet och inte bygga in det med gips eller andra skrivmaterial. Det finns studier som visar att både barn och äldre mår bättre. Träets lugnande egenskaper, bättre akustik och bättre luftkvalitet bidrar. Därför finns det en fördel att använda trä i skolor och byggnader för vård och omsorg.

Vi mår bättre i miljöer med mycket trä. Bjergsted Financial Park, Stavanger – ett projekt av Helen & Hard.

Utnyttja alla fördelar

Det finns många fördelar med att nyttja trä i uppförandet av byggnader – i allt från stomme och fasader till ytskikt. Men låt projektets förutsättningar avgöra och utnyttja fördelarna där de skapar mest värde – värde för nyttjaren, miljön och för byggherren. Trä har flera unika egenskaper, det är ett lättare byggmaterial som ger mervärde inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt.

Trä är förnyelsebart – trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid (CO2) från luften – i processen binds CO2 i stället för att släppas ut i atmosfären. Trä är lättare än betong. Trä har densiteten 500-600 kr/m3 medan betong har densiteten 2 300-2400 kg/m3. Man brukar säga att ett trähus väger ungefär en tredjedel av ett betonghus.

Trä ett levande material. Bjergsted Financial Park, Stavanger. Läs mer om projektet här.

Trä ger kortare produktionstid

Det är ett lättare byggmaterial som medför enklare grundläggning, färre och lättare transporter, en ”tystare” arbetsplats samt möjliggör påbyggnad på befintliga stommar.

Trä ger förutsättningarna för en mycket hög prefabriceringsgrad som, tillsammans med färre transporter och lättare lyft, resulterar i en kortare produktionstid. Utöver lägre etablerings- och kapitalkostnader och snabbare intäkter ger den kortare produktionstiden en mindre störning för närmiljön vilket är en stor fördel vid produktion nära befintliga bostäder, skolor och arbetsplatser.

Kontakta oss så berättar vi mer eller planerar in ett första möte


 

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab