Moderna träbyggnader för en hållbar stadsutveckling

Moderna träbyggnader för en hållbar stadsutveckling

Det norska arkitektkontoret Helen & Hard Arkitekter och Ebab utvecklar träbyggnader för, i första hand, den kommersiella marknaden. Med Helen & Hards mångåriga erfarenhet inom träbyggnader och Ebabs kunskap kring hållbar stads- och fastighetsutveckling erbjuds en erfaren och kompetent resurs med det tydliga målet att driva utvecklingen av träbyggnadsprojekt i Sverige.

Vennesla bibliotek – ett projekt av Helen & Hard. Fotograf Hufton and Crow.

Trä för framtid, hälsa och välmående

Det finns många fördelar med att nyttja trä i uppförandet av byggnader – i allt från stomme och fasader till ytskikt. Men låt projektets förutsättningar avgöra och utnyttja på så sätt fördelarna där de skapar mest värde – värde för nyttjaren, miljön och för byggherren. Läs mer om fördelarna med trä.

Bjergsted Financial Park, Stavanger – ett projekt av Helen & Hard.

Vårt erbjudande

Vi har den erfarenhet och kunskap som behövs för att ge er det underlag ni behöver för att kunna fatta beslut om ert nästa projekt skall uppföras i trä. Vi kan bidra genom att arrangera ett kompetensseminarium där de frågor ni vill ha belysta lyfts upp. Genom Träkontoret får ni en projektledare som leder planprogram och detaljplaner med siktet på att genomföra projektet i trä.Vi deltar gärna i parallella uppdrag eller arkitekttävlingar där en byggnad i trä är ett alternativ, tillsammans med andra krav på hållbar stads- och fastighetsutveckling.

Studentbostäder – ett projekt av Helen & Hard i Haugesund. Fotograf Jørgen Freim.

Arkitekter och ingenjörer i samverkan

Vårt erbjudande spänner över alla skeden från idé- och affärsutvecklingsskedet, via detaljplaneskedet och förprojekteringen till projektering och genomförande. Vi tar med oss energi- och inneklimatfrågorna från början liksom trivsel- och trygghetsfaktorerna. Träkontoret samarbetar med konstruktions, brand-, fukt- och ljudspecialister för att säkra dessa krav – precis som man måste göra i hus med traditionell stomme. Det är mycket viktigt att alla inblandade projektörer och specialister deltar i tidiga skeden för att skapa de bästa förutsättningarna för stomvalet. Läs mer om Yllefabriken, ett projekt genom Ebab och Helen & Hard.

Kontakta oss så berättar vi mer eller planerar in ett första möte


 

 

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab