Nyheter

Svanen-expert bland Ebab miljökonsulter

Efterfrågan av kompetens kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökar. Att ta ansvar för vår gemensamma miljö visar så tydligt på en aktiv handling som får genomslag både i den interna organisationen och även externt. För att välja rätt typ av certifiering behövs den kunskap som Ebab nu strategiskt bygger för framtiden. Svanenmärkningen fokuserar på energi, material och inomhusmiljö – något som engagerar framtidens miljömedvetna hyresgäster. 

För att möta upp efterfrågan från våra kunder utökar Ebab sin expertis kring miljö- och hållbarhetsfrågor med Christina Sundqvist. Hon har arbetat på Miljömärkning Sverige med Svanenmärkta byggnader sedan 2011. Christina har stor erfarenhet från fastighetsägare samt stora projekt- och byggbolag, exempelvis Sveriges första Svanenmärkta förskola som hade inflyttning i Annedal i augusti 2013. Innan Svanen var Christina miljöhandläggare på Familjebostäders bygg- och teknikavdelning under fyra år och arbetade där miljökrav i byggprojekt, miljöledningssystem, radon mm.

Svanen är en nordisk märkning som funnits sedan 1989, men det är bara 4 år sedan som det första Svanenmärkta flerbostadshuset uppfördes. Sedan dess har märkningen vuxit markant. I dagsläget finns ca 15 inflyttade Svanenprojekt (flerbostadshus) och drygt 20 projekt är på gång.

Svanen har framför allt tuffa krav på material och kemikalier men ställer även krav på energi, innemiljö och byggprocess. En stor fördel med Svanen är att märkningen är så känd hos gemene man, 96 % av svenskarna känner till miljömärkningen. Svanens huskriterier revideras just nu och version 3.0 publiceras i slutet av året. Christina har deltagit i revisionen för Sveriges räkning. Just nu utvecklar Svanen även kriterier för ombyggnation.

För mer information, kontakta gärna; Åsa Bergqvist, 08-600 82 51, asa.bergqvist[at]ebab.se

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab