Nyheter

Stora Tullhuset – ett vinnande CM-projekt

Fredagen den 2 september korade Stockholms Byggmästareförening årets ROT-pristagare. Vinnare blev Stockholms Hamnars projekt Stora Tullhuset. Projektledare var Ebab som genomförde detta som ett Construction Management-projekt.

”Vi är stolta över att fått delta i ett så komplicerat och utmanande projekt som Stora Tullhuset,” säger Fredrik Aspe, affärsområdeschef på Ebab. ”Att se projektet vinna ROT-priset är ett fint tecken på att våra medarbetare har gjort ett riktigt bra jobb och att samarbetet mellan oss och beställaren har varit mycket gott.”

Eftersom byggnaden är av ett stort kulturhistoriskt intresse för Stockholm kom det att handla om en mycket varsam renovering för att återställa fastighetens i dess ursprungliga skick. ”Ombyggnaden har innehållit utmaningar som krävt ett kreativt tänkande och en dynamisk projektgrupp”, fortsätter Fredrik Aspe. ”Det resulterade i lösningar som t.ex. försiktig sprängning med svartkrut och speciella lösningar för bergvärmeinstallationen.”

I ett projekt som detta är det svårt att veta alla parametrar innan arbetet drar igång och man måste anta att det blir mer eller mindre stora förändringar under arbetets gång. ”Att projektet genomfördes som ett Construction Management skapade en flexibilitet som resulterade bl.a. i att vi kunde reducera kostnaderna för beställaren då en av hyresgästerna hoppade av i sista stund”, avslutar Fredrik Aspe.

Ebab var tidigt inblandade i Stora Tullhuset och har haft en projektledningsgrupp på plats sedan 2008.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab