Nyheter

Stora Bryggeriet nominerat till ROT-priset 2015

Stockholms Byggmästareförening har nominerat Stora Bryggeriet till ROT-priset 2015.

Stora Bryggeriet uppfördes i början på 1890-talet för att ta upp den hårda konkurrensen med konsortiet Stockholms Bryggerier på ölmarknaden i huvudstaden. Stora Bryggeriet uppfördes i en medeltida stil vilket var vanligt för industribyggnader vid den här tiden. Stilen kopplades också till de tyska klosterbryggerierna, vilka man gärna förknippades med.

År 2008 förvärvade läkemedelsföretaget Octapharma denna ståtliga byggnad. Ebab fick uppdraget att som projektutvecklare och genomförare ta sig an detta unika projekt som påbörjades 2008.

Byggnaden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och har en blå klassificering. Byggnaden har därför varsamt renoverats under ledning av antikvarisk expertis och i samråd med Stadsbyggnadskontor och Stadsmuseum, för att i möjligaste mån bevaras eller återställas.

Anna-Greta Leijon, ordförande i ROT-prisjuryn, presenterar de nominerade objekten innan vinnaren av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris avslöjas. Det kommer att ske:

Tid: Fredagen den 29 maj 2015 kl. 8.00–9.15 (frukost serveras från kl. 7.30)
Plats: Kulturhuset, Café Panorama

ROT-priset stiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990. Priset kom till för att främja och uppmuntra ombyggande i Stockholm och det ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab