Stadsutveckling

Programarbete

Långsiktigt hållbarhetstänk i alla skeden

I större utvecklingsprojekt där kommande detaljplaner föregås av ett planprogram kan vi bistå med projektledning och framtagande av programhandlingarna. Vår breda erfarenhet från tidigare stadsutvecklingsprojekt kommer väl till pass och bidrar till program med ett långsiktigt hållbarhetstänk där planens genomförbarhet säkerställs.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab