Stadsutveckling

Platsutveckling

En tydligare identitet

Vid platsutveckling zoomar vi in på ett mindre område och tittar på en plats kontext, användning och utformning för att öka dess attraktivitet. Vi tar fram ett koncept för platsens utveckling mot en tydligare identitet där människors upplevelse står i fokus.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab