Stadsutveckling

Hållbarhetsstrategi

Ett hållbart samhälle är vår vision

Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle? Vilka förutsättningar kan vi som samhällsbyggare och fastighetsutvecklare skapa?

Vår strategi går ut på att dels utveckla fastigheter utifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv genom miljöcertifieringar. Genom att ta med ett samhällsperspektiv och integrera den ekologiska hållbarhetsaspekten med de sociala och ekonomiska värdena, utgår vi från människans och stadens påverkan. De lokala förutsättningar är också en viktig del i helhetssynen.

Smarta lösningar för hållbar utveckling

Olika lösningar skapar valmöjligheter för att hyresgästerna själva ska få de bästa förutsättningar för att göra medvetna och hållbara val i sin vardag. Vi tror inte på tvingande åtgärder, utan motiverande information – kunskap. Därför arbetar vi med ett integrerat arbetssätt. Genom strategisk planering för smarta resurseffektiva lösningar och ny teknik kan vi främja mer hållbara livsstilar. Det ger oss framtidens hållbara städer. Med hjälp av våra hållbarhetsstrategier skapar vi livsmiljöer där våra fastigheter, närmiljöer och hyresgäster tillsammans bidrar till långsiktigt hållbar utveckling.

Specialistkompetens inom hållbarhet

På ett strategiskt planeringsstadie hjälper vår hållbarhetsstrateg kunder att lyfta frågorna kring hållbarhet. Därför erbjuder vi byggherrar, fastighetsägare, kommuner och statliga bolag att ta fram analyser samt utforma planer, koncept och strategier. De syftar till att möta framtida behov och krav på det hållbara samhället både utifrån ett stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv.

Genom att ta ett helhetsgrepp när vi utvecklar fastigheter och har målet är att presentera lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom de byggnadstekniska aspekterna tillsammans med sina hyresgästers påverkan och sin omgivning.

Vi har specialistkompetenser inom hållbar samhällsplanering, stadsutformning, fastighetsutveckling samt delad resursanvändning, kollaborativ konsumtion och delningsekonomin.

Läs mer om våra tjänster inom miljö och hållbarhet.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab