Stadsutveckling

Program- och detaljplan

Flexibilitet i planerna ger en effektivare process

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara rådgivare och projektledare för hela program- och planprocessen. I våra uppdrag nyttjar vi vår breda kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och projektutveckling

Vi driver hela det arbete som åligger byggherren vid framtagandet av nya detaljplaner. Det innebär att vi bevakar alla väsentliga faktorer samt ser till att detaljplanens detaljeringsgrad inte negativt påverkar möjligheten att optimera kommande byggrätter. Detaljplanens utformning gör vi så flexibel det bara går så att ett framtida planerat projekt inte påverkas negativt.

Erfarenheter från genomförandet ger dig fördelar

En av våra styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedena in i de tidiga planeringsskedena vilket skapar en betydligt tryggare och effektivare process.

 

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab