Stadsutveckling

Affärsplan

Framgångsfaktorerna för en lyckad affär

Vår metodik lyfter fram de framgångsfaktorer som är avgörande för affärens slutresultat. Det handlar om en tydlig vision och en genomarbetad målbild. Processen är en del i affärsplaneringarbetet. Det handlar om att hitta vinna-vinna strategier för att alla parter och att de ska se den långsiktiga planen. Då skapar vi bättre förutsättningar för att affären ska kunna genomföras.

Program- och detaljplanearbetet omfattar många funktioner och parter. Det är kommunen, myndigheter, andra byggherrar och medborgarna – och inte minst viktigt de framtida nyttjarna. Därför är det viktigt att ha sin egen ”affär” klar för sig innan man startar det gemensamma arbetet.

Kreativ workshop

Oavsett om värdepotentialen är lätt- eller svåridentifierad är vi övertygade om att teamwork skapar det bästa resultatet. Vi har utvecklat två modeller för att, i en kreativ workshop, identifiera värden genom att tillvara ta hela gruppens erfarenhet och kunskap. Som uppdragsgivare är du naturligtvis välkommen att delta.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab