Tjänster

Stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling – en process i ständig förändring

Utvecklingen går mot att bättre integrera den hållbara staden genom att ta större hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Genom strategisk rådgivning eller andra konsulttjänster inom ramen för kommunens programarbete, inför en ny detaljplan, ser vi på möjligheterna för våra kunder att göra skillnad. Vi utgår ifrån en vinna-vinna strategi. Genom att tänka lite större kan man hitta nya lösningar där vi säkrar värdet på fastigheten. Ibland kan tex en gemensam bilpool vara en del av lösningen. Genom att man förbättrar tillgängligheten för de boende med rätt miljötänk, ökar man attraktiviteten till området och fastigheten.

Alla hittar sitt bidrag till hållbarhet

Vi tittar på områden kring arkitektur, energi och miljö för att hjälpa våra investerare och fastighetsägare hitta sitt bidrag till hållbar stadsutveckling.
Planarbetet initieras oftast av kommunen när initiativet är av större omfattning eller inte stöds av kommunens översiktsplan. Vår strategiska rådgivning omfattar att ta fram nya detaljplaner för ett eller flera kvarter.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab