Tjänster

Stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling – en process i ständig förändring

Med hjälp av vår breda kompetens och erfarenheter från tidigare projekt tar vi ett helhetsgrepp inom stadsutveckling och erbjuder tjänster till både privata byggherrar och fastighetsägare samt kommuner och statliga bolag. Vårat team med arkitekter, stadsplanerare, hållbarhetsstrateger, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare arbetar tillsammans för att hitta hållbara lösningar som spänner över flera områden.

Vårat erbjudande sträcker sig från att ta fram en ny detaljplan för ett kvarter till att omfatta ett planprogram för ett större område. Genom strategisk rådgivning och projektledning tittar vi på områden kring arkitektur, mobilitet, energi och miljö för att hjälpa våra investerare och fastighetsägare att hitta sitt sätt att bidra till en hållbar stadsutveckling. Vi utgår från en vinna-vinna strategi där vi genom att tänka lite större kan hitta nya lösningar som även säkrar projektets ekonomi. Genom att exempelvis förbättra tillgängligheten för de boende med rätt miljötänk, ökas attraktiviteten till området och fastigheten. Redan i de tidiga, mer övergripande processerna lyfter vi in vår kompetens från fastighetsutveckling och affärsutveckling.

Då utvecklingen går snabbt och den stad vi bygger kommer att bestå strävar vi efter en flexibilitet som möjliggör att beställaren även efter planeringsskedet kan ta del av nya lösningar. För att veta mer om hur vi arbetar in hållbarhetsaspekter i projekten, och bidrar till att du som kund är mer hållbar – kika in på Hållbarhetsstrategier.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab