Specialisttjänster

Upphandling

Oberoende upphandling med specialistkompetens

Med lång erfarenhet av entreprenad- och konsultupphandlingar inom både privat och offentlig sektor garanterar vi ett professionellt, oberoende och tryggt arbete med inköp och upphandling. Som kund har du alltid god insyn i projektets inköpsprocess och där vi tillsammans har ett tätt samarbete och arbetar mot givna ramar.

Att identifiera, kontrollera och välja passande konsulter, entreprenörer och leverantörer är en del av vårt kvalitetsarbete. Genom samarbete med en av Sveriges främsta entreprenadjurister säkerställer vi att branschens alla standardavtal tillämpas. Vi utgår från dina behov och utför våra uppdrag med stor affärsmässighet och hög etik.

Vi erbjuder dig upphandlingar på både utförande- och totalentreprenad och är experter inom upphandlingsformen delad entreprenad (Construction Management). Vår kompetens täcker upphandling av nybyggnation, ombyggnation och hyresgästanpassningar av bostäder, kontor, hotell, skolor och förskolor, sjukhus och fabriker.

Vi erbjuder dig följande tjänster:

• Offentliga upphandling: LOU/LUF på utförandeentreprenad (som delad- eller generalentreprenad) men också som totalentreprenad.
• Upprättande av förfrågningsunderlag: AMA AF 12, AMA AF Konsult 10, AMA AF Köp 08
• Kontrakt efter bygg- och fastighetsbranschens standard: AB04, ABT06, ABK09, ABM07
• Anbudsutvärderingar och anbudsgenomgångar
• Styr, driver och avslutar förhandlingar

 

Om du vill bli en av våra leverantörer, var vänlig fyll i en intresseanmälan.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab