Specialisttjänster

Teknisk inventering

Rätt underlag förenklar beslutet

Det finns flera anledningar till att en fastighet behöver inventeras. Oftast handlar det om att du vill säkertställa status inför ett fastighetsförvärv, en ombyggnation eller när du planerar att energieffektivisera din fastighet. Kostnadskalkyler och underhållsplaner bidrar till en korrekt prisbild och att framtida överraskningar kan undvikas. Många gånger handlar det om känslig information inför en affär och vi är vana att hantera uppdrag med sekretess. Inför en miljöcertifiering kan en inventering utföras för att definiera åtgärdsbehovet på fastigheten. En inventering kan också göras för att lösa akuta problem eller belysa åtgärder som gynnar ett mer långsiktigt och strategiskt arbete.

All teknisk kompetens under samma tak

En teknisk inventering görs ofta i samverkan mellan våra bygg- och kalkylexperter och våra specialister på installationsteknik. Inför en miljöcertifiering kopplar vi in våra miljöexperter som kan vägleda vid val av certifieringssystem samt bedöma möjligheten att uppnå olika klassningsnivåer.

Bred och mångårig kompetens

En viktig del i att bedöma befintliga fastigheters status, är att ha bred kännedom om olika byggnaders styrkor och svagheter, dess olika system gällande installationer och vad som varierar över tid. Många äldre byggnader måste hanteras med olika ombyggnadsmetoder för att inte skapa nya eller andra problem, och den kunskapen kommer med antalet inventerade fastigheter och dess olikheter. Vi har idag utfört teknisk inventering på ca 160 fastigheter och en BTA area på ca 900 000 m2. Med denna erfarenhet och kompetens känner vi oss trygga i att hjälpa till med inventeringen av er fastighet.

Vill du veta mer?

Per Törnqvist

Affärsområdeschef Projektutveckling

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab