Specialisttjänster

Hyresgästrepresentation

Vi företräder dig i rollen som hyresgäst

Med många års erfarenhet som uthyrare har vi lärt oss att hantera relationerna mellan hyresgäst och hyresvärd. Denna erfarenhet ligger till grund för att kunna representera hyresgästerna vid en större ombyggnad eller vid en nyetablering. Vi hjälper hyresgästerna framåt i processen genom att ställa rätt frågor och genom att presentera genomarbetade beslutsunderlag. Ebabs kompetens inom projektutveckling och projektgenomförande ger en trygghet inför hyresgästanpassningar eller ombyggnader.

Vill du veta mer?

Kjell Karlström

Förvaltningsstöd och etablering

Mobil: 070-200 01 20

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab