Specialisttjänster

Hyresgästkoordinering

Bättre kommunikation och nöjdare hyresgäster

I ett byggprojekt finns mycket som påverkar beställarens kunder i samband med renoveringen eller  om- och nybyggnaden. För att arbetet ska löpa smidigt och rätt hänsyn ska tas till de befintliga hyresgästerna behövs en aktiv kommunikation mellan alla parter. En hyresgästkoordinering helt enkelt.
När hyresgästerna vet vad som händer i projektet, kan vi minimera störningar och oförutsedda händelser. Projektet kan tex ha stor påverkan på hyresgästens kunder och det gäller att vara lyhörd och förstå hur man bäst kan minimera störningar och underlätta för hela projektet.

Högre effektivitet och direkta besparingar

Förutom kommunikationen har hyresgästkoordinatorn en viktig uppgift att hantera det administrativa och praktiska. Man kan direkt se kostnadsbesparingarna och en högre effektivitet när en utsedd person koordinerar alla ärenden. Vår erfarenhet och våra mätningar visar också på nöjdare kunder i samband med flytt av hyresgäster då en hyresgästkoordinator varit engagerad under byggtiden. Vid en begränsad men intensiv byggperiod kan det vara skönt att anlita någon som har erfarenhet från likvärdiga projekt både inför och under en evakuering, fram till själva inflyttningen.

Rollen kan naturligtvis utformas helt utifrån beställarens behov.

Vill du veta mer?

Katrin Dahlström

VD på Ebab i Stockholm AB

Mobil: 070-555 95 66

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab