Specialisttjänster

Evakuering

Utveckla eller avveckla

När en fastighet behöver rivas eller anpassas så uppstår ibland en situation där hyresgäster behöver evakueras. Förändringar i en verksamhet eller för privatpersoner kan vara en känslig process. Det kan underlätta om en extern part hanterar relationerna mellan hyresgäst och hyresvärd. Vi försöker alltid att hitta en win-win situation som gör det effektivt och ekonomiskt för alla parter. I många fall har hyresgästen rätt till ersättning och vi försöker hitta bra lösningar för att avveckla eller kanske utveckla relationen.

Vill du veta mer?

Kjell Karlström

Förvaltningsstöd och etablering

Mobil: 070-200 01 20

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab