Specialisttjänster

Byggherrerepresentation

Vi företräder dig i rollen som byggherre

I vissa projekt saknas egen kompetens kring hur man bör agera som byggherre och hur gången är i ett projekt. Det är många kontakter som behöver tas med externa intressenter och myndigheter för att komma i mål med ett uppdrag.

Genom våra erfarna seniorkonsulter kan vi representera beställaren i ett projekts alla skeden. Vi inleder med att, tillsammans med beställaren, definiera projektet vision och mål. Sedan tar vi projektet vidare genom att representera beställaren i relationerna till konsulter, entreprenörer, myndigheter och kunder. Vi följer upp projektering, produktion och ekonomi.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab