Specialisttjänster

Bas-P och Bas-U

Trygg och säker arbetsmiljö är A och O

Att upprätta en säker och trygg arbetsmiljö är en naturlig och viktig del i varje projekt. Det är alltid byggherren som är skyldig att utse en person som är byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen av byggnadsarbetet. En hög andel av våra konsulter är utbildade och certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att ta sig an dessa uppdrag. I varje projekt gör vi en bedömning av vad du behöver beroende på projektets omfattning.

Vad är BAS-P?
BAS-P samordnar arbetsmiljöarbetet under planering och projektering samt granskar och samordna alla underlag från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och så att olika arbeten inte skapar risker för varandra.

Vad är BAS-U?
BAS-U är byggarbetsmiljösamordnare under det praktiska byggskedet och samordnar olika alla arbeten så att olika arbeten inte skapar risker andra arbeten. BAS-U ansvarar för att arbetsmiljöplanen är tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den uppdateras med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Fredrik Aspe

vVD på Ebab i Stockholm

Mobil: 070-834 30 94

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab