Så fick seniorerna njuta av en helt ny pool

Pool Svalnäs ligger belägen i ett seniorboende i Svalnäs som drivs av Föreningen Blomsterfonden. Efter att poolen hade varit stängd under en period renoverades den och kunde nyttjas av de boende igen. Ebab projekt- och byggledde om- och tillbyggnaden som ett Construction management-uppdrag med fem stycken olika delentreprenader.

Tillsammans med Blomsterfonden togs program för färgsättningar, belysning, fast inredning för sittmöbler fram med stor hänsyn till hyresgästerna. Produktval och metodval var A och O i projektet – 30 grader och klor, utetemperaturer och solljus krävde eftertanke innan idé blev till verklighet, och installationer valdes utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Nyckeln till det lyckade projektet var en tät dialog med beställaren med lyhörda och delaktiga personer inom alla delar.