Prestigefyllt uppdrag att projektera och projektstyra Danderyds sjukhus in i framtiden.

Danderyds sjukhus står inför sin största förändring någonsin. Ebab har varit med och projekterat och projektstyrt utvecklingen av den nya akut- och behandlingsbyggnaden. Den nya byggnaden ligger mitt i sjukhusområdet och länkar samman två kvarter med olika våningshöjder. Nybyggnaden utfördes i direkt anslutning till pågående verksamhet, tunnelbana, avloppstunnel och vital försörjningskulvert för sjukhuset vilket krävde noga förberedelse och en väl fungerande organisation. Under hela byggtiden tilläts genomfartstrafik genom arbetsplatsen.

Förberedande arbeten och provisorier med bland annat ambulanshall, evakuerings-paviljonger och tillfällig akut för över 100 Mkr har genomförts. Den nya byggnaden projekterades för akutmottagning och efterföljande vårdkedjor med hjärt- och intensivvårdsavdelningar, operation- och röntgenavdelning med vibrationskänslig utrustning och sterilcentral med höga krav på luftkvalitet. Efter att den nya akutvårdsbyggnaden färdigställdes började ombyggnaden och teknisk upprustning av den intilliggande vårdsbyggnaden.

Stockholms läns landsting har investerat drygt 1,6 miljarder och sjukhuset kommer att kunna ta emot 95 000 besökare när det står klart.

Att förstå beställarens behov, prioriteringar och framför allt ha en tydlig kommunikation har varit våra framgångsfaktorer. Danderyd kommer blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar om både patienter och medarbetare.

Ny energieffektiv akutvårdsmottagning certifierad Miljöbyggnad Guld

Nybyggnaden är på 28 000 kvm BTA och till det tillkommer en ombyggnad på 14 000 kvm BTA. Nyproduktionen är certifierad Miljöbyggnad Guld och ombyggnaden Miljöbyggnad Silver. Anläggningen på Danderyd förväntas generera 167 megawattimmar (MWh) per år – vilket motsvarar elanvändningen från 35 normalstora svenska villor.

Lästips: Så miljöcertifierar du din fastighet genom IDA-beräkningar