Prestigefyllt uppdrag att ta sjukhuset in i framtiden

Danderyds sjukhus stod inför sin största förändring någonsin. Ebab var med för att projektera och projektstyra utvecklingen av en ny akut- och behandlingsbyggnad. Den nya byggnaden ligger mitt i sjukhusområdet och länkar samman två kvarter med olika våningshöjder. Nybyggnaden utfördes i direkt anslutning till pågående verksamhet, tunnelbana, avloppstunnel och vital försörjningskulvert för sjukhuset vilket krävde noga förberedelse och en väl fungerande organisation. Under hela byggtiden tilläts genomfartstrafik genom arbetsplatsen.

Förberedande arbeten och provisorier med bland annat ambulanshall, evakuerings-paviljonger och tillfällig akut för över 100 Mkr genomfördes. Den nya byggnaden projekterades för akutmottagning och efterföljande vårdkedjor med hjärt- och intensivvårdsavdelningar, operation- och röntgenavdelning med vibrationskänslig utrustning och sterilcentral med höga krav på luftkvalitet. Efter att den nya akutvårdsbyggnaden färdigställdes började ombyggnaden och teknisk upprustning av den intilliggande vårdbyggnaden.

Ny energieffektiv akutvårdsmottagning certifierad Miljöbyggnad Guld

Stockholms läns landsting investerade drygt 1,6 miljarder och sjukhuset kan idag ta emot 95 000 besökare. Att förstå beställarens behov, prioriteringar och framför allt ha en tydlig kommunikation har varit Ebabs framgångsfaktorer som projekt- och byggledare i projektet. Danderyd är nu ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar om både patienter och medarbetare.

Nybyggnaden är på 28 000 kvm BTA och till det tillkom en ombyggnad på 14 000 kvm BTA. Nyproduktionen är certifierad Miljöbyggnad Guld och ombyggnaden Miljöbyggnad Silver. Vid nybyggnationen och miljöcertifieringen i Miljöbyggnad användes IDA-beräkningar som är bra för att få ett hum om fastighetens inomhusklimat och energiförbrukning. Anläggningen på Danderyd genererar 167 megawattimmar (MWh) per år – vilket motsvarar elanvändningen från 35 normalstora svenska villor.

Ebab har genomfört flera projekt inom vård och omsorg. Läs mer om våra vård- och sjukhusprojekt.